top of page
Patient with Healthcare Nurse

Vad är integrativ medicin

Vad är integrativ medicin (IM)

Integrativ medicin avser utveckling och integration av evidensbaserad kunskap från olika alternativa medicinska traditioner för att komplettera den etablerade medicinen.

Strikt vetenskapliga metoder används för att utvärdera mekanismer, effekter och effektiviteten av behandlingarna.
-Wikipedia-

 

Vi på Integrativa Kliniken definierar IM som:
”Integrativ medicin tar hänsyn till hela människan, ser till de bakomliggande orsakerna vid sjukdom och ohälsa i både kropp och själ”.

bottom of page