Prislista

Integrativa Kliniken är en privatklinik som inte omfattas av statliga subventioner.

Det innebär att dina besök och eventuell provtagning inte bekostas av skattemedel.

Vår behandlingsmodell skiljer sig från den konventionella vården.
Hos oss ligger en omfattande kartläggning och ett gediget analysarbete till grund för individanpassade handlingsplaner. Detta är ett tidskrävande arbete (vi lägger mycket tid att läsa in information om dig innan ett besök) och ger längre konsultationer för att kunna leverera en noga genomtänkt handlingsplan av högsta individuella kvalitet. Vårt mål är att stötta dig på absolut bästa möjliga sätt.

Ny prislista fr.o.m 2021-09-01 (se nedan)

Cecilia Tibell

Specialistläkare inom Internmedicin och Endokrinologi Diabetes Mellitus

Nybesök

* tillkommer kostnad för nybesöksprover

Återbesök

Telefon

Video

Licensansökan (förnyelse)

Receptförnyelse

90 min

60 min

30 min

30 min

5.995 kr

3.495 kr

1.795 kr

1.795 kr

1.795 kr

 

395 kr

Maria Zetterlund

Specialistläkare inom Allmännmedicin

Nybesök

* tillkommer kostnad för nybesöksprover

Återbesök

Telefon

Video

Licensansökan (förnyelse)

Receptförnyelse

90 min

60 min

30 min

30 min

4.495 kr

2.995 kr

1.495 kr

1.495 kr

1.495 kr

 

395 kr

Cilla Wernekinck Salamon 

Specialistläkare Gynekologi och Förlossning

Telefonrådgivning

Licensansökan (förnyelse)

Receptförnyelse

30 min

1.695 kr

1.495 kr

395 kr

Fredrik Ölander

Närings- och Funktionsmedicinsk terapeut

Nybesök

* tillkommer kostnad för nybesöksprover

Återbesök

Telefon

Video

90 min

60 min

30 min

30 min

3.995 kr

2.195 kr

1.095 kr

1.095 kr

Anette Berglind

Näringsterapeut

Nybesök

* tillkommer kostnad för nybesöksprover

Återbesök

Telefon

Video

90 min

60 min

30 min

30 min

2.495 kr

1.695 kr

845 kr

845 kr

Tester & Analyser

vi har tillgång till flera 100 tester

Nybesöksprover

Covid 19 antikropptest

Wellness Screening

Inbody 770

Hårmineralanalys

Blod, urin, avförings-tester görs och beställs efter konsultation

Glukosmätning - CGM 

ImuPro - 270 födoämnen

Fettsyra test

 

 

30 min

45 min

45 min

30 min

 

7 dagar

Offert

 

995 kr

1.250 kr

1.250 kr

1.995 kr

 

Offert 

1.995 kr

4.995 kr

995 kr