Prislista

Integrativa Kliniken är en privatklinik som inte omfattas av statliga subventioner.

Det innebär att dina besök och eventuell provtagning inte bekostas av skattemedel.

Vår behandlingsmodell skiljer sig från den konventionella vården.
Hos oss ligger en omfattande kartläggning och ett gediget analysarbete till grund för individanpassade handlingsplaner. Detta är ett tidskrävande arbete (vi lägger mycket tid att läsa in information om dig innan ett besök) och ger längre konsultationer för att kunna leverera en noga genomtänkt handlingsplan av högsta individuella kvalitet. Vårt mål är att stötta dig på absolut bästa möjliga sätt.

Cecilia Tibell

Specialist läkare inom Internmedicin och Endokrinologi Diabetes Mellitus

Nybesök

Nybesök

Återbesök

Telefon

Video

Licensansökan

Receptförnyelse

120 min

90 min

45 min

30 min

30 min

30 min

15 min

5.995 kr

4.495 kr

2.995 kr

895 kr

895 kr

1.495 kr

395 kr

Fredrik Ölander

Närings- och Funktionsmedicinsk terapeut

Nybesök

Nybesök

Återbesök

Telefon

Video

120 min

90 min

45 min

30 min

30 min

3.995 kr

2.995 kr

1.495 kr

595 kr

595 kr

Tester & Analyser

vi har tillgång till flera 100 tester

Covid 19

Wellness Screening 

Wellness Screening

Inbody 770

Hårmineralanalys

Blod, urin, avförings-tester görs och beställs efter konsultation

15 min

60 min

30 min

30 min

30 min

895 kr

1.995 kr

995 kr

595 kr

1.395 kr

Offert