Hur går ett besök till?

Redan på första mötet har vi fokus på att se hela dig.

Tillsammans letar vi efter grundproblemet till din ohälsa och din sjukdom. När du blir patient hos oss, skapar vi tillsammans ett partnerskap som bygger på omtanke, helhet och omsorg.

 

På kliniken arbetar vi från ett vetenskapligt perspektiv inom skolmedicin, integrativmedicin, livsstilsmedicin och näringsmedicin. Du får en behandlingsplan för att du ska vara delaktig och kunna ta ansvar för din hälsa. På så vis blir det tydligt vad som kan vara bäst för dig.

 • Innan första besöket får du åtta olika enkäter att fylla i.

 • Både läkare och terapeut läser dessa enkätsvar inför besöket för att hjälpa dig till rätt undersökning, provtagning samt komplettera med fler frågor om så behövs.

 • Har du bokat läkartid så ingår en läkarundersökning av din kropp.

 • Därefter sitter vi ner och går igenom provsvaren som vi får direkt, vi kopplar dessa till din sjukdomshistoria och dina inskickade provsvar (blodprover, journaler mm.)

 • Nu har du  c:a 90 minuter att tillsammans med ditt team berätta din sjukdomshistoria i lugn och ro.

 • Din berättelse står alltid i centrum för hur vi går vidare och vi stämmer alltid av om och hur du vill gå vidare.

 • Innan du lämnar oss får du en behandlingsplan som enkelt berättar hur du ska göra.

 • I varje nybesök ingår ett uppföljningssamtal om 15 minuter, så att du kan ställa frågor eller få annan hjälp som du behöver. Be oss boka eller boka själv när det passar.

Viktigt att säga!

Vi på Integrativa Kliniken skiljer oss från andra på flera sätt. Dels kan du alltid be att en näringsterapeut ska ingå i ditt läkarbesök, dels kan du be att en läkare ska vara med (15 min) på näringsmedicinska besöket.

 

Vi arbetar alltid med:

 • långsiktiga lösningar

 • att förebygga sjukdom

 • att optimerar dig som individ om du drabbats av sjukdom eller ohälsa

Det innebär att kost och näring, vardagsmotion, återhämtning och sömn är viktiga ingredienser när vi utarbetar en individanpassad behandlingsplan.