Hur arbetar vi?

På kliniken arbetar vi från ett vetenskapligt perspektiv inom skolmedicin, integrativ medicin, funktionsmedicin, livsstilsmedicin och näringsmedicin.
 

  1. Innan första besöket får patienten en omfattande enkät att fylla i.

  2. Både läkare och terapeut läser på patientens historia inför besöket så man kan göra rätt undersökningar, provtagningar samt komplettera med fler frågor om så behövs.

  3. Patienten får 90 – 120 minuter med sina behandlare och ger sin historia liv.
    Patientens egen berättelse står alltid i centrum.

  4. Teamet inriktar sig på att koppla ihop olika faktorer och sjukdomstecken till en individanpassad helhetsbild istället för att fokusera på ett symtom i sänder.

  5. Därefter skriver vi en behandlingsplan för att uppnå en långsiktig, effektiv, proaktiv och hållbar behandling.

Vårt arbetsätt innebär att vi arbetar med

  • långsiktiga lösningar

  • förebygga sjukdom

  • optimerar individen när man drabbats av sjukdom eller ohälsa.

Det innebär att kost, vardagsmotion, återhämtning och näring är viktiga ingredienser när vi utarbetar en individanpassad behandlingsplan.

Integrativa kliniken lägger ner stor analystid på de bakomliggande orsakerna till patientens olika tillstånd.

Därefter vill vi informera och utbilda patienten för att uppnå bästa resultat av det vi gör tillsammans.