top of page

Hur går ett besök till?

Redan på första mötet har vi fokus på att se hela dig.Tillsammans letar vi efter grundproblemet till din ohälsa och din sjukdom. När du blir patient hos oss, skapar vi tillsammans ett partnerskap som bygger på omtanke, helhet och omsorg.

 

På kliniken arbetar vi från ett vetenskapligt perspektiv inom skolmedicin, integrativmedicin, livsstilsmedicin och näringsmedicin. Du får en behandlingsplan för att du ska vara delaktig och kunna ta ansvar för din hälsa. På så vis blir det tydligt vad som kan vara bäst för dig.

  • Innan första besöket får du ett stort hälsoformulär att fylla i.

  • VI går igenom dina enkätsvar inför besöket för att hjälpa dig till rätt undersökning, provtagning samt komplettera med fler frågor om så behövs.

  • Därefter sitter vi ner och går igenom provsvaren som vi får direkt, vi kopplar dessa till din sjukdomshistoria och dina inskickade provsvar (blodprover, journaler mm.)

  • Nu har du  c:a 90 minuter att tillsammans med ditt team berätta din sjukdomshistoria i lugn och ro.

  • Din berättelse står alltid i centrum för hur vi går vidare och vi stämmer alltid av om och hur du vill gå vidare.

  • Innan du lämnar oss får du en behandlingsplan som enkelt berättar hur du ska göra.

  • Du har möjlighet att inom en månad stämma av max 10 min med någon av oss om du har frågor kopplat till din behandlingsplan eller ditt besök. Har du tagit nya prover eller har andra anledningar att komma i kontakt m oss boka n telefonkontakt. 

Vi arbetar alltid med:

  • långsiktiga lösningar

  • att förebygga sjukdom

  • att optimerar dig som individ om du drabbats av sjukdom eller ohälsa

Det innebär att kost och näring, vardagsmotion, återhämtning och sömn är viktiga ingredienser när vi utarbetar en individanpassad behandlingsplan.

Vi arbetar också med flera specialiteter, behöver du rehab, samtalsterapi eller annan kompetens erbjuder vi en möjlighet till det hos oss eller hos någon av våra samarbetspartners. 

Vad tycker patienterna om oss

Jag kom i kontakt med Integrativa kliniken och CeciliaTibell i November 2020 på rekommendation av en annan läkare då de inte kunde hjälpa mig mer med mitt mående. Jag hade då i tre års tid känt mig orkeslös och var i onormalt dålig form . Man hade konstaterat att jag hade dåliga sköldkörtel värden och ordinerat levaxin men jag kände ingen skillnad. Jag hade tre år tidigare genom gått en cancerbehandling med cellgifter/strålning i en ålder av 50 år som är en hormonellt känslig ålder. Jag kände att jag nätt o jämt klarade av mitt arbete som hotellchef  som jag verkligen älskar och tidigare inte haft några sjuk dagar inte heller under cancerbehandlingen. Nu var jag dock ”helt under isen”. 
Första mötet med Cecilia var ett uppvaknande och ett bemötande utöver det vanliga. Kunnig och genuint intresserad av att jag skulle återfå min hälsa. Noggranna undersökningar och genomgång av min hälsohistorik och en behandlingsplan upprättades. Kostrådgivning i kombinationen med en annan medicinering för sköldkörteln samt upptäckt av andra värden som inte var i balans har sakta men säkert gett mig mitt liv tillbaka. Jag har idag tillbaka min energi och livs glädje och har slutat med flera av mediciner som tidigare skrevs ut till mig.
Tillvägagångssättet på Integrativa kliniken är fantastisk och det är utan tvekan modellen för sjukvårdens framtid och Cecilia går i bräschen för detta.
Jag är så glad och tacksam för att jag hittade Integrativa kliniken.

Madeleine B.

bottom of page