Hur går ett besök till?

Redan på första mötet har vi fokus på att se hela dig.

Tillsammans letar vi efter grundproblemet till din ohälsa och din sjukdom. När du blir patient hos oss, skapar vi tillsammans ett partnerskap som bygger på omtanke, helhet och omsorg.

På kliniken arbetar vi från ett vetenskapligt perspektiv inom skolmedicin, integrativmedicin, livsstilsmedicin och näringsmedicin. Du får en behandlingsplan för att du ska vara delaktig och kunna ta ansvar för din hälsa. På så vis blir det tydligt vad som kan vara bäst för dig.

  • Innan första besöket får du ett stort hälsoformulär att fylla i.

  • VI går igenom dina enkätsvar inför besöket för att hjälpa dig till rätt undersökning, provtagning samt komplettera med fler frågor om så behövs.

  • Därefter sitter vi ner och går igenom provsvaren som vi får direkt, vi kopplar dessa till din sjukdomshistoria och dina inskickade provsvar (blodprover, journaler mm.)

  • Nu har du  c:a 90 minuter att tillsammans med ditt team berätta din sjukdomshistoria i lugn och ro.

  • Din berättelse står alltid i centrum för hur vi går vidare och vi stämmer alltid av om och hur du vill gå vidare.

  • Innan du lämnar oss får du en behandlingsplan som enkelt berättar hur du ska göra.

  • I varje nybesök ingår ett uppföljningssamtal om 10 minuter, så att du kan ställa frågor eller få annan hjälp som du behöver. Be oss boka eller boka själv när det passar.

 

Vi arbetar alltid med:

  • långsiktiga lösningar

  • att förebygga sjukdom

  • att optimerar dig som individ om du drabbats av sjukdom eller ohälsa

Det innebär att kost och näring, vardagsmotion, återhämtning och sömn är viktiga ingredienser när vi utarbetar en individanpassad behandlingsplan.