top of page
Doctor's Visit

Ofta är den bästa medicinen att klara sig utan den


Hippokrates (460-370 f Kristus)

Om oss

Om oss

Integrativa Kliniken
är en privatklinik.

Vi har en ambition - att finnas till för dig så långt och länge som det behövs.

Du som patient ska slippa långa väntetider och telefonköer. Blir det fullt hos oss, försöker vi lösa det genom att
ha helg eller kvällsöppet, så du snabbt får hjälp.

På Integrativa Kliniken arbetar vi som team; 

patient, läkare och terapeut.

 

LÄS MER om hur ett besök går till

Du är varmt välkommen till oss.

Läkare och patient
Stethoscope on a book

Företag

Varje dag rapporteras det om olika hot och oroligheter i vårt land och ute i världen. de senaste åren har präglats av pandemi och ekonomisk instabilitet. När människor känner sig otrygga vet vi att ohälsan ökar. I tuffa tider behöver företaget sin personal ännu mer, vilket ställer ännu högre krav på företagen och deras miljö.

 

En framgångsfaktor är att ha en stark och hälsosam företagsledning. En annan framgång är om man redan i tid har månat och tänkt på sin personal. Har företaget investerat i personalen så ökar personalens lojalitet till företaget i tuffa tider. Det blir då mer sannolikt att man tillsammans löser eventuella problem.

 

Vi på Integrativa kliniken har över 25 års erfarenhet av näringslivets olika faser, i med och i motgång. Med egen näringslivserfarenhet och en stark kunskap inom medicin
och hälsa, kan vi tillsammans hälsosäkra ditt företag och din personal.

 

Vill du veta mer om vår integrativa företags-hälsovård?

 

Boka ett möte eller en föreläsning/workshop så kommer vi till dig och berättar mer.

Våra tjänster
Sports Injury

Våra tjänster

ENDOKRINOLOGI/INTERMEDICIN

 

när du har problem med

 • sköldkörteln

 • bisköldkörtlarna

 • diabetes

 • övervikt

 • hypofysen

 • testiklarna

 • binjurarna

 • benskörhet

 • tillväxt

 • systemsjukdomar

 • sjukdomar i inre organ

 • mage-tarm

 • lunga

 • hjärta

 • kärl

 • högt blodtryck

 • stressrelaterad ohälsa

 • utmattning

 • ME/CFS

 • PostCovid

NÄRINGSMEDICIN

när du har problem med

 • metabol ohälsa

 • inflammatorisk ohälsa

 • matsmältning

 • livsstils hälsa

 • kroppen

 • sinnet

KURATOR/
SAMTALSTERAPI

när du har problem med

 • stress

 • utmattning

 • relationsproblem

 • ME/CFS

 • utbrändhet

 • sinnet

Vår modell

Vår modell
Cell phone on a notepad, next to a laptop

Integrativa modellen

Modellen bygger på två grundpelare

Den första grundpelaren är uppbyggd på skolmedicinsk vetenskap inom biokemi, molekylärbiologi, klinisk nutrition och nutritionsforskning.

Den andra bygger på olika erfarenheter som har dokumenterad vetenskaplig kunskap om att kropp, psyke och sinne bildar en helhet, som i sin tur behöver vara i balans. 

Vår modells två grundpelare tar alltså det bästa ur dem båda och inhämtar kunskap, information och beprövad erfarenhet, för att skapa en individanpassad behandlingsplan med hänsyn till livsstil och patientens egna förutsättningar här och nu.

Kontakt

Kontakta
oss

Tel. +46 (0)10- 30 30 780

Integrativa Kliniken AB

Odengatan 69 våning 6 
113 22 Stockhom 

Tel. +46 70 767 75 73

Integrativa Kliniken AB

Odengatan 69 våning 6 
113 22 Stockhom 

Tel. +46 70 767 75 73

Integrativa Kliniken AB

Odengatan 69 våning 6 
113 22 Stockhom 

customcolor_logo_customcolor_background.png
bottom of page